Hakkımızda

Tekin Yayınevi, 1962 yılında Kemal Karatekin tarafından, Bâb-ı Âli caddesinde, basının ve yayıncılığın kalbinin attığı Cağaloğlu’nda kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren, toplumun kültürel aydınlanmasını hedefleyen kitaplar yayınlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Ayrıca, insanların soran, sorgulayan, topluma ve çevresine duyarlı bireyler olmasına katkı sağlayacak kitapları okurla buluştururken; bu yayın çizgisiyle insanların aydınlıkçı, cumhuriyetçi, toplumcu ve demokrasi bilinci gelişmiş bireyler olmalarını amaçlamıştır.

Özünde etik ve estetik değerlerden ödün vermemeyi ilke edinmiş ve yayın programına aldığı kitaplarda buna özen göstermiştir.

Tekin Yayınevi’nden Kimler Geçti?

Yaşar Kemal, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Haydar Tunçkanat, Hikmet Çetinkaya, Emin Çölaşan, Alev Coşkun, Yalçın Küçük, Mehmet Ali Aybar, Bülent Ecevit, Bekir Yıldız, Necati Cumalı, Rıfat Ilgaz, Fatih Güllapoğlu, Oğuz Özdeş, Rahmi Kumaş, Kemal Bilbaşar, Yusuf Nalkesen, Faik Başbuğ, Tekin Erer, Toktamış Ateş, Muammer Yaşar, Şakir Balkı, Ferruh Doğan…

Tekin Yayınevi’nin 50.yıl Vizyonu…

2012 yılında yayıncılıkta 50 yılını geride bırakan Tekin Yayınevi, bugüne kadar tarih, inceleme, siyaset gibi edebiyat dışı başlıklarda olmak üzere şiir, roman, öykü gibi edebiyat alanı dahil 1300’ün üzerinde kitap yayınlamıştır.

Tekin Yayınevi “Kültürel yayıncılıkta aydınlanmayı misyon haline getirmiş olan değerleriyle” 2012 yılında kadrosunu yenileyip, vizyonunu güncellemiştir.

Editoryal Stratejisi…

Yeni alanlarda yerli ve yabancı kaynaklardan (Dünya Edebiyatı, Yüksek Modern Edebiyat, Ödüllü Edebi Eserler, Klasik ve Fantastik Romanlar, Altkültürler ve Sosyolojik Boyutları, Dünya Dinleri ve Dinler Arası Çatışmalar, Adalet ve Hukuk Arayışları, Sosyal-Ekonomik-Politik Çatışmalar vb.) çalışmalar başlatmış ve editoryal birimini yenilemiştir.

Alan çalışmalarına özel önem gösteren, dünyayı ve içinde bulunduğumuz coğrafyayı tüm yönleriyle anlayabileceğimiz; gerçeğe ulaşmak üzere kültürel, dinsel, dilsel, çeşitliliğe dair toplumda oluşan önyargıları giderecek, halklar ve kültürler arası yakınlaşmalara vesile olacak, gerek akademik gerek politik metinlerin yayımlanması çalışmaları yürütmektedir.

 

Çalışma Yapılan Alanlar…

Edebiyat Alanı (Klasikler-Yeni Akımlar-Polisiye-Fantastik-Türk Klasikleri: Roman, Öykü, Deneme, İnceleme, Şiir)

Dünyayı Anlamak (Ortadoğu-Avrupa- Afrika-ABD-Uzak Doğu: Sosyal, Ekonomik, Politik çatışmalar, yönelimler, savaşlar, yayılmacılık)

İnanç Serisi (Ortadoğu ve Türkiye’de yaşayan dinler, Altkültürler, Sosyolojik Boyutları, çatışmaları ve yönelimleri)

Akademik Alan (Hukuk çalışmaları: Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Adalet ve Hukuk üzerine tartışmalar)

Yerli Yazarlar ve Çalışmaları  (Türkiye’deki politik gelişmeler, İktidar çatışmaları, Toplumsal çatışmalar ve Adalet arayışı)

 

 

ABOUT TEKİN PUBLISHING HOUSE

Tekin Publishing House was founded by Kemal Karatekin in 1962. Since the day it was founded, its target has been to publish books that would aim the society’s cultural enlightenment. For this reason its main target is to help people become questioning individuals and ,at the same time; to publish works which aim that people become bright minded, republican, collectivist, democratic visioned individuals.  In this sense, its publishing policy has been to make audiences meet with works that adopt these values. In essence, because it has made itself a principle not to concede from these ethical and aesthetic values; it pays attention to this in the books that it has taken to its publishing programme. 

Tekin Publishing House which has celebrated its 50th year in 2012, has on one hand  published more than 1300 books in fields apart from literature such as history, research, politics  and on another hand within literaure field; like poetry, novel writing and short stories.

Who has passed from Tekin Publishing House?

Yaşar Kemal, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Haydar Tunçkanat, Hikmet Çetinkaya, Emin Çölaşan, Alev Coşkun, Yalçın Küçük, Mehmet Ali Aybar, Bülent Ecevit, Bekir Yıldız, Necati Cumalı, Rıfat Ilgaz, Fatih Güllapoğlu, Oğuz Özdeş, Rahmi Kumaş, Kemal Bilbaşar, Yusuf Nalkesen, Faik Başbuğ, Tekin Erer, Toktamış Ateş, Muammer Yaşar, Şakir Balkı, Ferruh Doğan…

The 50th year vision of Tekin Publishing House

Tekin Publishing House that has left its 50th year back, is making a leap forward in 2012 with a duty change to publish works which shed a light on today and tomorrow by updating its vision. Since that time in order to catch up with the times, to strenghten its infrastructure and to make researches on new fields, it has rejuvenated its editorial department by investing in technology. For us the coming years will be years in which we will deepen in the field studies, publish works translated from foreign sources; at the same time give place to native works and new writers. 

The fields that will be studied in this context;

Literature Field (Classics- New Waves-Detective Stories-Fantasy-Turkish Classics: Novel, Short story, Essay, Research)

Understanding The World (Middle East- Europe- Africa- USA- Far East: Economics, Politics, Expansionism, Conflicts)

Faith Series (Religions in Middle East and Turkey, Sub-Cultures, Sociological Dimensions: The Bektashi Order, Alawism, Nusayrism, Shiism,Yazidism, Malamatism, Sufism, Book Of Travels etc.)

Academical Field (Law Studies, Philosophy of Law, Sociology of Law etc.)

Turkish writers and Their Studies ( Actual Turkish political events, Power Conflicts, Justice, Social Conflicts)

 

Kapat